Senin, 31 Agustus 2015

kuakap.com-Nama Bayi Islam Serta Arti Terjemah Bahasa Arab-Inggris-Indonesia ,rangkaian kata akan membuat sebuah kalimat yang memiliki arti,Apakah Memberi nama kepada anak itu penting ? tentu saja sangat penting karena nama merupakan hal yang sakral dan bisa mencerminkan seseorang,walaupun itu hanya sebuah mitos.namun ada benarnya juga bahwa membuat nama anak itu haruslah berhati-hati.

Dalam Ajaran Agama Kristen Protestan,Khatolik,Hindu serta Yahudi dan Khong ho chu "Tionghoa",baik ia suku dayak,papua, jawa,sunda,minang,melayu,bugis,karo,papua,batak memiliki nama-nama kesukuan dalam memanggil anak dengan sebutan yang unik.
Nama Bayi Islam Serta Arti Terjemah Bahasa Arab-Inggris-Indonesia

Berikut ini adalah kumpulan daftar nama-nama anak bayi laki-laki dan perempuan muslim bisa menjadi pilihan anda

Abbad Nailun Nabhan

= Laki-Laki =
The man who zealously worship and get the glory
Laki-laki yang tekun beribadah dan mendapatkan kemuliaan

Abdan Khairi Tsabit

= Laki-Laki =
A servant who has always consistently doing good
Seorang hamba yang selalu konsisten berbuat kebaikan

Abdan Nu`man Wafie

= Laki-Laki =
A servant who has the pleasure of a perfect
Seorang hamba yang memiliki kenikmatan yang sempurna

Abdan Raja Syadid

= Laki-Laki =
A servant who has a strong expectation
Seorang hamba yang memiliki harapan yang kuat

Abdu Ariqin Halim

= Laki-Laki =
A servant who did the good and gentle things
Seorang hamba yang berbudi baik dan lembut

Abduh Hubbu Syarif

= Laki-Laki =
The servant of Allah who loves the glory
Hamba Allah yang mencintai kemuliaan

Abdul Latif Abbasy

= Laki-Laki =
Servant of God who is gentle and diligent
Hamba Allah yang lembut dan rajin berusaha

Abdul Wahab Khalaf

= Laki-Laki =
The boy is good as a servant of Allah the Most Giving
Anak laki-laki yang baik sebagai hamba Allah Yang Maha Memberi

Abdullah Anwar Rabbani

= Laki-Laki =
Servant of God who emit divinity light
Hamba Allah yang memancarkan cahaya ketuhanan

Abu Dzar Al-Ghifari

= Laki-Laki =
The boy who is always forgiving like a flying dust
Anak laki-laki yang selalu memaafkan bagaikan debu yang beterbangan

Adhwa Fajri Annada

= Perempuan =
The light of the morning dew
Cahaya embun pagi

Adlie Fairuz

= Laki-Laki =
The boy is fair like the noble stone firuz
Anak laki-laki yang adil semulia batu piruz

Affan Nur Majid

= Laki-Laki =
The radiant glory climber
Pendaki cahaya kemuliaan

Afham Syakur

= Laki-Laki =
The boy who is smart and always grateful
Anak laki-laki yang pandai dan senantiasa bersyukur

Afif Firdaus

= Laki-Laki =
The boy who keep him-self chaste hoped to be in Heaven
Laki-laki yang menjaga kesucian diri semoga menjadi penghuni Surga Firdaus

Afif Khalaf Faith

= Laki-Laki =
Good boy with an honor as a leader
Anak baik yang memiliki harga diri seperti pemimpin

Afifa Fitiya

= Perempuan =
The one who is clean and honorable
Anak perempuan yang suci dan memiliki harga diri

Afra Naila Arkarna

= Perempuan =
The Daughter as a gift on the third night full moon is shining heart
Anak perempuan sebagai anugerah di malam ke-13 bulan purnama yang menerangi hati

Ahmad Ghozali Khairi

= Laki-Laki =
A good and admirable soldier
Prajurit yang terpuji dan memiliki kebaikan

Aina Talita Zahran

= Perempuan =
A girl's eyes is glistening
Mata seorang gadis yang berkilau

Ainiya Faida Azmi

= Perempuan =
The girl who has a strong will and usefulness like a springing lushed tree
Anak yang memiliki ketegaran hati dan bermanfaat bagai pohon rimbun yang bersemi

Ainun Mahya

= Perempuan =
A Shinning eyes
Mata yang bersinar

Aisha Alifa

= Perempuan =
Friendliness alive
Keramahtamahan yang hidup

Aisha Farhana

= Perempuan =
Alive and cheerful Girl
Anak perempuan yang hidup dan bergembira

Aisha Mughny Shaliha

= Perempuan =
The girl whose life is filled with riches and kindness
Anak perempuan yang hidupnya penuh dengan kekayaan dan kebaikan

Akhdan Arief Athaya

= Laki-Laki =
The broaden-minded friend who gets a gift from God
Sahabat lak-laki-laki yang berwawasan luas dan mendapat anugerah dari Allah

Akhdan Latif Azizan

= Laki-Laki =
A friend who is gentle and noble
Sahabat yang lembut dan mulia

Akifa Naila

= Perempuan =
The girl who likes staying in mosque is pleasure to give
Wanita yang raji beritikaf di masjid dan suka memberi

Akmal Lathif Khalifah

= Laki-Laki =
A perfect and gentle leader
Pemimpin yang sempurna dan lembut

Alfian Rizqie Mutha

= Laki-Laki =
Thousands of fortune donated
Seribu rezeki yang didermakan

Alif Junaidi Rasyied

= Laki-Laki =
The gentle and intelligent soldier
Tentara yang lembut dan cerdas

Alif Ziyad

= Laki-Laki =
gentle and friendly as an added value
Lembut dan ramah adalah suatu kelebihan

Aulia Izzatunnisa

= Perempuan =
The girl who has love and glory
Anak perempuan yang penuh rasa cinta dan kemuliaan

Azam Amiruddin

= Laki-Laki =
The boy who have a strong will as a religious leader
Anak laki-laki yang memiliki kemauan yang kuat sebagai pemimpin agama

Azizul Rasyad

= Laki-Laki =
The strong guidance
Petunjuk yang kuat

Azmi Hail

= Laki-Laki =
Excellent fortitude
Keteguhan hati yg luar biasa

Faal Hasan Ismam
= Laki-Laki =
A Faithfull and handsome husband who love working
Suami setia yang tampan dan suka bekerja

Fadhil Saadi Zahid

= Laki-Laki =
The son of noble, wise and humble
Anak laki-laki yang mulia, bijaksana dan rendah hati

Fadhil Yaqdan Nasrullah

= Laki-Laki =
The man who keeps a good behave will get the God help
Orang yang terjaga kebaikannya akan mendapat pertolongan Allah

Fadhil Yaqdan Nasrullah

= Laki-Laki =
The man who keeps a good behave will get the God help
Orang yang terjaga kebaikannya akan mendapat pertolongan Allah

Fadya Jamil Annida

= Perempuan =
The Beautiful appeal to save
Seruan indah yang menyelamatkan

Fahmi Ammar
= Laki-Laki =
The boy has an understanding and strong faith
Anak laki-laki yang memiliki pemahaman dan keimanan yang kuat

Faida Annaila
= Perempuan =
Granting the benefit
Pemberian yang bermanfaat

Faiha Nada Zalfa

= Perempuan =
The girl is like moisture in the skin of the pearl that have many benefits
Anak perempuan yang bagaikan embun di kulit mutiara yang banyak kelebihannya

Ghafar Arief
= Laki-Laki =
The son who Loves to forgive and wise
anak laki-laki yang suka memaafkan dan bijaksana

Ghaly Saad Rifai
= Laki-Laki =
The son of wise and high dignity
Anak laki-laki yang berharga, bijaksana dan tinggi martabatnya

Ghany Yazid Khairy

= Laki-Laki =
The growing wealth is goodness
Kekayaan yang semakin bertambah adalah kebaikan

Ghazaly Dzakir

= Laki-Laki =
The Strong memory as fast as deer
Daya ingat yang kuat secepat kijang

Ghaziya Hafiza

= Perempuan =
The girl of combatant who maintain the purity
anak perempuan pejuang yang menjaga kesuciannya

Ghazy Ghalibie
= Laki-Laki =
The winning Soldier
Prajurit yang menang

Ghufron Sajadi Taisir

= Laki-Laki =
The son who kneels to Allah and get forgiveness and convinience
Anak laki-laki yang bersujud kepada Allah mendapat pengampunan dan kemudahan

Hadieqatu Janna

= Perempuan =
Paradise Garden
Taman surga

Hafidz Rafie Rabbani

= Laki-Laki =
Maintained a high position because of obeying Allah
Kedudukan tinggi yang terpelihara karena Allah semata

Hafidzun Alim

= Laki-Laki =
The man who are capable to manage and having a good knowledge
Laki-laki yang pandai mengelola dan memiliki pengetahuan

Hafiza Khaira Lubna

= Perempuan =
The purity of kindness and intellegence that is well maintained
Kebaikan dan kecerdasan yang terpelihara kesuciannya

Hafizuddin Azam

= Laki-Laki =
The Son who protect religion and have a strong will
Anak laki-laki yang memelihara agama dan memiliki kemauan yang kuat

Haidar Almair Jamil

= Laki-Laki =
The brave and handsome prince
Pangeran tampan yang pemberani

Haidar Almairi Tsaqib

= Laki-Laki =
My brave and smart prince
Pangeranku yang pemberani dan cerdas

Haidar Saadi

= Laki-Laki =
The wise lion
Singa yang bijaksana

Ifat As-Syarif

= Laki-Laki =
A repectable and noble man who keep away themselves from harm
Orang yang terhormat dan mulia yang senantiasa menjaga diri

Iffa Astila Rahma

= Perempuan =
The girl who have a good descent, respect and affection
Anak perempuan yang memiliki keturunan yang baik, rasa hormat dan kasih sayang

Iftina Assyabiya Rafifa

= Perempuan =
A little wonderful girl who have a good character
Gadis kecil yang berakhlk baik yang mengagumkan

Ihsan Jalaluddin

= Laki-Laki =
The Benevolent and sublime religion
Kebajikan dan keluhuran agama

Ikhwan Maruf Yafie

= Laki-Laki =
A good brother who are high and repectable
Laki-laki baik yang tinggi dan terhormat

Ilham Ayadi

= Laki-Laki =
A good clue from the strengthen things
Isyarat yang baik dari sesuatu yang dapat menguatkan

Ilham Ghalib Ahnaf

= Laki-Laki =
The boy who become the straight guide to the victory
Anak laki-laki yang menjadi petunjuk kemenangan yang lurus

Ilmi Suhaima

= Perempuan =
The girl who has a science of fortune
Anak perempuan yang memiliki ilmu tentang keberuntungan

Random Names
Kafie El-Azzam

= Laki-Laki =
The perfect of powerful desire
Kemauan kuat yang sempurna

Kalila Rifda

= Perempuan =
The girl who give aid gently
Anak perempuan yang memberi pertolongan dengan lemah lembut

Kamal Izzuddin Bahar

= Laki-Laki =
The perfection and glorious of religion which is sparkling
Kesempurnaan dan kemulian agama yang berkilauan

Kamil Ahsan El-Jundi

= Laki-Laki =
The soldier who has a perfect goodness
Prajurit yang sempurna kebaikannya

Kamil Muhyiddin

= Laki-Laki =
The perfect boy who makes religion alive
Anak laki-laki yang sempurna menghidupkan agama

Kamilia Ulfa

= Perempuan =
A perfect friendship
Persahabatan yang sempurna

Karima Haura Zuhda

= Perempuan =
The white-skin girl who is noble and humble
Anak perempuan berkulit putih yang mulia dan rendah hatiWanita berkulit putih yang mulia dan rendah hati

Kazhim Zainal Arief

= Laki-Laki =
The man who are able to rein in anger, good and wise
Orang yang dapat mengekang amarah, baik dan bijaksana

Labibah Zakiyya

= Perempuan =
The smart and clever girl
Anak perempuan yang cerdik dan cerdas

Laila Faiha

= Perempuan =
The night that has many advantages
Malam yang memiliki banyak kelebihan

Laimuna Haura Hasna

= Perempuan =
The beatiful white-skin girl like a sweet orange
Gadis berkulit putih yang cantik laksana jeruk yang manis

Lamya Najmu Addien

= Laki-Laki =
The man who glistens like a religion star
Laki-laki yang berkilau bagaikan bintang agama

Lathief Akmal El-Azzam

= Laki-Laki =
The man who has a tenderness and more perfect strongwill
Laki-laki yang memiliki kelembutan dan kemauan kuat yang lebih sempurna

Latifa Qotrunnada

= Perempuan =
The girl is soft like dew drops
anak perempuan yang lembut bagaikan tetesan embun

Luay Akhdan Mahfudz

= Laki-Laki =
The strength of a friend who is well maintained
Kekuatan seorang sahabat yang terpelihara

Lujna Kamila

= Perempuan =
The land has the trees which are always green
Bukit datar yang ditumbuhi pepohonan yang selalu hijau

Mahbub Junaidi

= Laki-Laki =
The beloved soldier
Prajurit yang dicintai

Mahdiyatu Syauqiya

= Perempuan =
The girl who is always longing for God's guidance
Anak perempuan yang selalu rindu mendapatkan hidayah

Mahira Hasna Kamila

= Perempuan =
The perfect of brilliance and beauty
Kepandaian dan kecantikan yang sempurna

Maisyara Salsabila

= Perempuan =
The composure of springs in heaven
Ketenangan mata air surga

Majdi Badrani

= Laki-Laki =
The glory of two full moon
Kemuliaan dua bulan purnama

Majid Fakhruddin

= Laki-Laki =
The virtuous boy who is the religious pride
Anak laki-laki yang berbudi luhur yang merupakan kebanggaan agama

Malka Syarief Firdaus

= Laki-Laki =
The meeting place of the noble and honorable people is in Heaven of Firdaus
Tempat bertemunya orang yang mulia dan terhormat adalah di surga Firdaus

Mardiyatu El-Hazima

= Perempuan =
The girl who is careful and having Allah’s blessness
Anak perempuan yang teliti dan mendapatkan keridhoan Allah

Nabhan Zulfadhli

= Laki-Laki =
The boy who is noble and having more advantages
Anak laki-laki yang mulia dan mempunyai banyak kelebihan

Nabihan Khaliq

= Laki-Laki =
The noble and creative boy
Anak laki-laki yang mulia dan kreatif

Nabil Fayadh

= Laki-Laki =
The smart and generous boy
Anak laki-laki yang cerdik dan murah hati

Nabila Hasna Amira

= Perempuan =
The intelligence and beuty of the queen
Kecerdikan dan kecantikan seorang ratu

Nada Fajria Salsabila

= Perempuan =
The morning dew of springs in heaven
Embun pagi dari mata air surga

Nadhifatul Azhar

= Perempuan =
The clean flowers
Bunga-bunga yang bersih

Nafla Syakira

= Perempuan =
The Grateful Sunflower
Bunga matahari yang pandai bersyukur

Naharu Tajalla

= Perempuan =
The girl who shine as the bright daylight
Anak perempuan yang bersinar seperti siang hari yang terang benderang

Qaid Jamail

= Laki-Laki =
The handsome commander
Panglima perang yang tampan

Qary Ahnaf

= Laki-Laki =
The Qu'ran reciter who have a stronger faith
Pembaca Al-Qur'an yang memiliki keteguhan iman yang lebih

Qindi Izzatul Munawwir

= Laki-Laki =
The light of the shinning glory
Pelita kemuliaan yang bersinar

Qonita Isman Taqiyya

= Perempuan =
The daughter who obeys to her husband and devotes to God
Anak perempuan yang taat kepada suami dan bertaqwa kepada Tuhannya

Qosama Afkar Bashira

= Perempuan =
The beauty of a wise mind
Keindahan dari buah pikiran yang bijaksana

Qotrunnada Salsabila

= Perempuan =
Dew drops from heaven springs
Tetesan embun dari mata air surga

Qowiyyan Amin

= Laki-Laki =
The Strong and trusted boy
Ank laki-laki yang kuat dan terpercaya

Quthbie Zayan

= Laki-Laki =
The very handsome leader
Pemimipin yang sangat elok wajahnya

Sabiq El-Fathin

= Laki-Laki =
The smart boy who is leading
Anak laki-laki cerdas yang terdepan

Sabqie Hamzah Azib

= Laki-Laki =
My excellence is wisdom and patience
Keutamaanku adalah kebijaksanaan dan kesabaran

Safaraz Akma Fadhil

= Laki-Laki =
The boy is honored as a noble leader
Anak laki-laki yang terhormat sebagai pemimpin yang mulia

Safwan Hasnawi

= Laki-Laki =
The sons of a noble descent who are clean and having a full of sincerity
Anak laki-laki dari keturunan mulia yang bersih dan penuh keikhlasan

Sahla Saida

= Perempuan =
The girl who gets the convenience and happiness
Anak perempuan yang mendapatkan kemudahan dan kebahagiaan

Sahlan Imran Jazli

= Laki-Laki =
The boy has a convinience gentility and fluency
Anak laki-laki yang memiliki kemudahan budi bahasa dan fasih

Said Khairul Ikhwan

= Laki-Laki =
The happy boy is a good brother
Anak laki-laki yang bahagia adalah saudara yang baik

Saiful Hadziq Afif

= Laki-Laki =
The son who has a keen intelligence and always maintain his self-purity
Anak laki yang memiliki kecerdasan yang tajam dan senantiasa menjaga kesucian diri

Tahany Syakira

= Perempuan =
Congratulations and gratitude
Ucapan selamat dan rasa syukur

Tahfiz Ilman Khatab

= Laki-Laki =
Orator who memorized science
Ahli pidato yang hafal akan ilmu

Tahsin Agha Afkar

= Laki-Laki =
The boy is leader who are able to change the policies
Anak laki-laki pemimpin yang mampu melakukan perubahan kebijakan

Talita Hasna Humaira

= Perempuan =
The pretty girl with her reddish cheek
Gadis yang cantik yang pipinya kemerah-merahan

Tamimatu El-Qaida

= Perempuan =
The strong female leader
Pemimimpin perempuan yang kuat

Tasmira Kamil

= Perempuan =
The precious and perfect jewel
Permata yang indah dan sempurna

Tasnim Thufaila

= Perempuan =
A gentle and smooth breeze
Angin semilir yang lembut dan halus

Thariq Anwar Karim

= Laki-Laki =
The dawn star which emits light of glory
Bintang fajar yang memancarkan cahaya kemuliaan

Ufaira Nur Afifa

= Perempuan =
The brave girl who emits the light of self-purity
Anak perempuan pemberani yang memancarkan cahaya kesucian diri

Ukasya Alif

= Laki-Laki =
The soft and friendly spider
Laba-laba yang lembut dan ramah

Ulfa Aliya Fitri

= Perempuan =
The girl who has a high and pure sense of friendship
Anak perempuan yang memiliki rasa persahabatan yang tinggi dan suci

Ulfa Khairunnisa

= Perempuan =
The best woman who is friendly to others
Sebai-baik wanita yang ramah terhadap orang lain

Ulfa Rahma Hayati

= Perempuan =
The women who has sense of friendship and love in my life
Wanita yang penuh rasa persahabatan dan kasih sayang dalam kehidupanku

Ulwan Assyakur Fawwaz

= Laki-Laki =
The boy who has a high sense of gratitude is always lucky
Anak laki-laki yang memiliki rasa syukur yang tinggi akan selalu beruntung

Umar Muslim Fawwaz

= Laki-Laki =
Muslim leader who is always lucky
Pemimpin muslim yang selalu beruntung

Umran Said Fauzan

= Laki-Laki =
The boy who grew up with great joy and triumph
Anak laki-laki yang tumbuh dengan penuh kebahagiaan dan kemenangan

Wabil Tamam Assadiq

= Laki-Laki =
The generous boy who is perfect and sincere in all his words
Anak laki-laki pemurah yang sempurna dan tulus dalam setiap ucapannya

Wafiyatu Warda

= Perempuan =
The girl is like a perfect rose
anak perempuan yang bagaikan bunga mawar yang sempurna

Wafrie Banu Akmal

= Laki-Laki =
My wealth is the perfect son
Kekayaanku adalah anak yang sempurna

Wahab Abdullah Nafi

= Laki-Laki =
The useful gift of the servant of Allah
Pemberian Hamba Allah yang bermanfaat

Wahid Humam Habibie

= Laki-Laki =
My first favorite lion
Singa pertama kesayanganku

Wahnan Amin

= Laki-Laki =
The boy who is easy to be trusted
Anak laki-laki yang mudah untuk dipercaya

Wali Addin Khalid

= Laki-Laki =
The loyal defender of religion
Pembela agama yang setia

Walid Rijal Sabat

= Laki-Laki =
The son who was born on the seventh day
Anak laki-laki yang dilahirkan di hari ke tujuh

itulah dari postingan Nama Bayi Islam Beserta Artinya yang rangkumkan kedalam Bahasa Arab, Inggris, Indonesia,mungkin dilain waktu kami akan coba cari agi refrensi dalam bahasa jawa dan sangsekerta,sekian dan terimakasih,baca Nama Bayi Islam Serta Arti Terjemah Bahasa Arab-Inggris-Indonesia lihat juga postingan sebelumnya sejarah singkat google doodle serta daftar nama domain google seluruh dunia
Title : Nama Bayi Islam Serta Arti Terjemah Bahasa Arab-Inggris-Indonesia
Posted by : YU NI Rating 5 Star Published : 2015-08-31T07:51:00+07:00
loading...
 
Blogger Designed by IVYthemes | MKR Site
loading...